Карусель тем сервиса MYBB2.Ru
Ссылка на тему: http://miledi.mybb3.ru/viewtopic.php?t=123

overlook Отправлено: Окт 15 2007, 09:30 PM Для желающих "

 
overlook
Отправлено: Окт 15 2007, 09:30 PM


Для желающих "уклониться" от вакцинации своего ребенка, представляю образец заявления зав. поликлинникой.

Завідувачу поліклініки № …,
п. <П.І.Б. Завідувача >
………………………………………..
………………………………………..
батьків <П.І.Б. дитини >
<П.І.Б. батька >
<П.І.Б. мами >Заява
Я, <П.І.Б. батька >, заявляю про відмову від усіх профілактичних щеплень, а також проби Манту, флюорографії та інших процедур, повязаних із введенням в організм сторонніх речовин або іонізуючих випромінювань моїй дитині <П.І.Б. дитини >.
1) Відмовляюся від подальших вакцинацій, ревакцинацій та біопроб (Манту, р. Пірке) через наявність у їхньому складі одного (у деяких випадках - декількох відразу) з токсичних компонентів: солей ртуті, солей алюмінію, формальдегіду, фенолу. За результатами міжнародних досліджень ці речовини є причинами розвитку Аутизму, хвороби Альцгеймера, рака, Синдрому Раптової Дитячої Смертності.
2) Відмовляюся від можливої вакцинації краснухи, Гепатиту В, вітрянки з етичних міркувань через використання у виробництві вакцин диплоїдних клітин тканин абортованих плодів людини.
3) Дана відмова є обмірковане і зважене рішення , прийняте на підставі детального і усебічного вивчення питань, повязаних з вакцинацією, особистого досвіду і цілком відповідає нормам діючого законодавства, у тому числі...
а) ст.19 Загальної Декларації Прав Людини (Кожна людина має право на волю переконань)
б) ст. 26 Загальної Декларації Прав Людини і ст. 43 Конституції України (про право на освіту, у тому числі дошкільну);
б) ст. 3, ч. 1 Закону України про освіту (про можливості одержання освіти громадянами України незалежно від стану здоровя, переконань і інших обставин);
в) ст. 43 (про згоду на медичне втручання) "Основ законодавства України про охорону здоровя";
д) ст.2, п.1. Конвенції про права дитини (Держави учасники... забезпечують усі... права... без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоровя... дитини)
е) ст. 1, п.1(а). Конвенції про боротьбу з дискримінацією в області освіти ("вираз < дискримінація > охоплює всяку різницю, виняток, обмеження... по ознаці... переконань..., що має на меті або наслідком знищення або порушення рівності відносин в області освіти і зокрема ... закриття для якої-небудь особи чи групи осіб доступу до освіти будь-якої ступіні чи типу")
е) ч. І., ст.2, п.2 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сімї.),
з) ч. І., ст.18, п.3 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й установами по догляду за дітьми.)
і) ч.І., п. 11 частини 1 Європейської Соціальної Хартії (про право кожної людини на використання будь-яких заходів, що дозволяють йому забезпечити найвищий досяжний рівень здоровя).
й) ст.12, закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (про щеплення за згодою після надання об’єктивної інформації)


Ознайомлений зі змістом Закону України " Про захист населення від інфекційних хвороб", лікарем доведені до відома можливі наслідки відсутності щеплень:
- Ускладнення при коклюші: бронхіт, пневмонія, енцефаліт, пупочні і пахові грижі, випадання прямої кишки, масивні геморрагии і крововиливи в головний мозок;
- Ускладнення при дифтирії - міокардит, неврити, нефротичний синдром, периферичні паралічі, смерть;
- Ускладнення при правці - аспираційна пневмонія, набряк легень , переломи і вивихи кісток, нашарування вторинної бактеріальної інфекції - бронхопневмонії, сепсис, деформації хребта, контрактури мязів і суглобів, паралічі черепних нервів, летальний результат;
- Ускладнення при Гепатиті В є затяжний перебіг хвороби з переходом у хронічний гепатит (імовірність - 5-10%), що у свою чергу може привести до цирозу і раку печінки. Імовірність хронічної інфекції в дітей від 1 до 5 років складає 25-50%, у дітей, що заразилися гепатитом при пологах - 90%;
- Ускладнення при Поліомієліті - 80-90% - це легке захворювання, в інших 10% воно викликає параліч. У випадку паралічу близько 25% одержують серйозні порушення, близько 25% одержують середній параліч і 50 % виліковуються;
- Ускладнення при Корі - пневмонія, отит і інші бактеріальні інфекції, а також сліпота, поразки слуху, розумова відсталість.
- Ускладнення при Туберкульозі - поразкою багатьох органів, що супроводжуються лихоманкою, значним спадком сил. найчастіше уражаються легені з утворенням порожнин (каверн), що можуть прориватися в бронхи.

Можливі поствакційні ускладнення:
1. Анафілактичний шок;
2. Энцефалопатія;
3. Судорожні стани при t >39
4. Набряк , гіперемія в місці уведення вакцини.


Календарь профилактических прививок по Украине

В 1 день вакцинируют Гепатит В(1)

В 3-7 день вакцинируют Туберкулез (БЦЖ)

В 3 месяца вакцинируют Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция ПРИМЕЧАНИЕ: Детям с высоким риском развития послевакцинальных осложнений вакциной АаКДП.

В 4 месяца вакцинируют Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция ПРИМЕЧАНИЕ: Детям с высоким риском развития послевакцинальных осложнений вакциной АаКДП.

В 5 месяца вакцинируют Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция ПРИМЕЧАНИЕ: Детям с высоким риском развития послевакцинальных осложнений вакциной АаКДП.

В 6 месяцев ревакцинируют Гепатит В

В 12 месяцев вакцинируют Корь, краснуха, паротит

В 18 месяцев ревакцинируют Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция + АаКДП

В 6 лет ревакцинируют Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит

В 7 лет ревакцинируют Туберкулез (БЦЖ)

В 14 лет ревакцинируют Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, туберкулез (БЦЖ)

В 15 лет ревакцинируют Краснуха (девочки), паротит (мальчики)

В 18 лет и взрослым ревакцинируют Дифтерия, коклюш, столбняк

1. Прививка против Туберкульоза(1)
Прививке подлежат все новорожденные, что не имеют к этому противопоказаний. Прививка проводится вакциной для профилактики туберкулеза (дальше - БЦЖ). Для вакцинации недоношених детей с массой тела до 2000 г необходимо применять вакцину для профилактики туберкулеза с уменьшенным содержанием антигену (дальше - БЦЖ-м). Прививки для профилактики туберкулеза не проводят в один день с другими прививками. Недопустимо сочетание в один день прививки для профилактики туберкулеза с другими парентеральными манипуляциями. Деть, которые не были привиты в роддоме из любых причин, подлежат обязательной вакцинации в детских поликлиниках. Для прививки детей, не привитых в роддоме через наличие медицинских противопоказаний, необходимо применять вакцину БЦЖ-м или половинную дозу вакцины БЦЖ. Если ребенок не привит в роддоме не через медицинские противопоказаний, прививка проводится вакциной БЦЖ.
Детям, которым не исполнилось 2 месяца, прививка против туберкулеза проводится без предыдущей постановки пробы Манту. После исполнения ребенку двухмесячного возраста перед выполнением прививки БЦЖ следует провести пробу Манту. Прививка осуществляется при негативном результате пробы. Ревакцинации против туберкулеза подлежат дети в возрасте 7 и 14 лет с негативным результатом пробы Манту. Ревакцинация проводится вакциной БЦЖ. При отсутствии поствакцинального (БЦЖ) рубчика детям с негативной реакцией на пробу Манту следует осуществлять дополнительная прививка через 2 года после вакцинации БЦЖ. Проба Манту проводится ежегодно с 2 ТО. В связи с тем, что профилактические прививки могут повлиять на чувствительность к туберкулину, туберкулинодиагностику необходимо планировать к проведению профилактических прививок. В случае, если из тех или других причин пробу Манту проводят после проведения профилактических прививок, туберкулинодиагностика должна осуществляться не раньше чем через 1 месяц после прививки.
2. Вакцинации для профилактики гепатита В подлежат все новорожденные, вакцинация проводится моновалентной вакциной. Если иметь новорожденного HBsAg“-” (негативная), что документально подтверждено, возможно начать вакцинацию ребенка в течение первых месяцев жизни или же совместить с прививкой против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита. В случае сочетания иммунизации с прививкой против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелиту рекомендуются схемы: 3-4-5-18 мес. жизни или : 3-4-9 мес. жизни. Новорожденным с массой тела <2000 г, что родились от HBsAg негативных матерей, вакцинация проводится при достижении ребенком 2000 г или при достижении возраста 1 месяц. Если новорожденный ребенок в тяжелом состоянии, иммунизацию ребенка следует проводить после его улучшения перед выпиской из больницы.
Если иметь новорожденного HBsAg “+”, ребенка прививают за схемой (первое время жизни)-1-6 месяцев. Первая доза вводится в первые 12 часов жизни ребенка независимо от массы тела. Вместе с вакцинацией, но не позже 1 - го недели жизни, в другой участок тела необходимо вводить специфический иммуноглобулин против гепатита В из расчета 40 МО/кг массы тела и не меньше 100 МО. Если масса новорожденного ребенка <2000 грамм, вакцинация проводится обязательно, но введена доза вакцины не засчитывается как доза первичной иммунизации; при достижении ребенком возраста 1 месяца вакцинация должна быть проведена серией из трех доз вакцин 0-1-6 (0-дата первого введения вакцины, минимальный интервал между первой и второй прививками - 1місяць, второй и третьей прививками - 5 месяцев).
Если у матери новорожденного из HBsAg неопределенный HBsAg статус, прививка ребенка проводится обязательно в первые 12 часов жизни с одновременным исследованием статуса матери за HBsAg. В случае получения позитивного результата у матери профилактика гепатита В проводится, как в случае прививки новорожденного ребенка от HBsAg “+” матери. Для вакцинации детей и взрослых вне календаря прививок против гепатита В заказной использовать схему 0, 1, 6 месяцев. Не следует начинать серию вакцинации, если была пропущена доза, независимо от того, сколько времен минуло. Необходимо ввести дозы, которых не хватает за графиком с соблюдением минимальных интервалов.
3. Прививки для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша по возрасту в 3,4 и 5 месяцев проводится кашлюково - дифтерийно - столбняковой вакциной (дальше - АКДС). Интервал между первой и второй, второй и третьей прививками АКДС вакциной равняется 30 дней. Интервал между третьей и четвертой прививкой должен составлять не меньше 12 месяцев. Первая ревакцинация в 18 месяцев проводится вакциной из ацелюлярним кашлюковим компонентом (дальше - ААКДС ) ААКДС используется для последующей прививки детям, которые имели пислявакцинальни осложнение на предыдущие прививки АКДС, а также для проведения всех прививок детям с высоким риском развития пислявакцинальних осложнений за выводом вакцинальной комиссии или детского иммунолога. Для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и инфекций, которые вызываются бактериями Haemophilus influenze типа b (дальше - Hib), можно использовать комбинированные вакцины (с разными вариантами комбинаций антигенов), которые зарегистрированы в Украине.
Прививки детей до 4 годов вне сроков календаря назначаются врачом из такого расчета, чтобы ребенок успел получить четырехкратную иммунизацию АКДП до 3 годов 11 месяцев и 29 дней. Первую ревакцинацию против дифтерии и столбняка (в 6 лет) проводят анатоксином дифтерийно - столбняковым (дальше - АДС), вторую (в 14 лет) и третью (в 18 лет) – анатоксином дифтерийно - столбняковым с уменьшенным содержанием антигену (дальше - АДС-м). Детям, привитым против столбняка по поводу травмы анатоксином столбняковым (дальше - АП) в течение последних двух лет, дежурную ревакцинацию проводят лишь против дифтерии анатоксином дифтерийным с уменьшенным содержанием антигену (дальше - АД-м). Детей в возрасте до 5 годов 11 месяцев 29 дней, которые переболели на коклюш, прививают АДС. Вакцинация проводится трехкратно с интервалом между первой и второй прививкой 30 дней, между вторым и третьим – 9-12 месяцев.
Первую плановую ревакцинацию взрослых по возрасту и эпидпоказателям, которые раньше были привиты, нужно осуществлять АД-м с интервалом 5 лет после последней прививки. Последующие плановые ревакцинации взрослых проводятся с минимальным интервалом 10 лет АДС-м от предыдущей прививки АДС-м. Подросткам и взрослым, которые раньше не были привиты или не имеют данных относительно иммунизации, проводят прививку АДС-м трехкратно (интервал между первой и второй прививками должен составлять 30-45 дней, между вторым и третьим – 6-12 месяцев). Ревакцинация подростков (какие вакцинируются вне схемы) осуществляется с минимальным интервалом 3 года после последней прививки для профилактики дифтерии и столбняка. Для активной иммунизации против столбняка лиц старше 60 лет, не привитые последние 10 лет, следует использовать сокращенную схему вакцинации (одноразовая прививка АП в двойной дозе - 20 оз/мл, с обязательной ревакцинацией через 12 месяцев дозой 10 оз/мл) и в дальнейшем каждые 10 лет без ограничения возраста.
Не следует начинать серию вакцинации, если была пропущена доза, независимо от того, сколько времен минуло. Необходимо ввести дозы, которых не хватает за графиком, с соблюдением минимальных интервалов. Ввиду вероятности развития пислявакцинальних реакций на введение АКДС, таких как повышение температуры тела, которое может обусловить фебрильни судороги, необходимо каждый раз предоставлять рекомендации родителям относительно принятия парацетамолу в дозе в соответствии с возрастом ребенка на протяжении суток по получении прививки.
4. Инактивированная вакцина для профилактики полиомиелита (дальше - ИПВ) применяется для первых двух прививок, а при протипоказаниях к введению оральной полиомиелитной вакцины (дальше - ОПВ) – для всех следующих прививок по календарю. Вакцина ОПВ применяется для 3 - 6-го прививок (третьей вакцинации и вековой ревакцинации) при отсутствии противопоказаний к ОПВ. После прививки ОПВ предлагается ограничить инъекции, парентеральные вмешательства, плановые операции в течение 40 дней, исключить контакт с больными и Вич-инфекцированными. Не следует начинать серию вакцинации, если была пропущена доза, независимо от того, сколько времен минуло. Увести дозы, которых не хватает за графиком, с соблюдением минимальных интервалов.
5. Вакцинация для профилактики Hib - инфекции, может проводиться моновакцинами и комбинированными вакцинами, которые содержат Hib-компонент. В случае использования Hib-вакцины и АКДС разных производителей вакцины вводятся в разные участки тела. Желательно использовать комбинированные вакцины с Hib-компонентом для первичной вакцинации.
6. Вакцинация для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи проводится комбинированной вакциной (дальше - КПК) в возрасте 12 месяцев. Вторую прививку для профилактики кори, паротита и краснухи проводят детям в возрасте 6 лет.
Детям, которые не были вакцинированы против кори, паротита или краснухи по возрасту в 12 месяцев и в 6 лет, прививку можно начинать в любом возрасте до 18 лет. В данном случае ребенок должен получить 2 дозы с соблюдением между ними минимального интервала. Детям в возрасте 15 годов, которые получили 1 или 2 прививки против кори, но не вакцинированные против эпидпаротита и краснухи и не болели отмеченными инфекциями, проводится плановая прививка против эпидпаротита (ребята) или против краснухи (девушки). Лица старшие 18 лет, которые не были раньше вакцинированные против отмеченных инфекций, могут быть привиты одной дозой за эпидемическими показами в будь - каком возрасте до 30 лет.
Перенесенные заболевание корь, эпидемический паротит или краснуху не есть протипоказаниями к прививке тривакциной. Если в анамнезе перенесены две из названных болезней, прививку нужно проводить моновакциной против той инфекции, которой ребенок не болел. Делать достоверные выводы об имунитете ребенка можно только за результатами серологичних исследований: при наличии антител класса IGG к соответствующему вирусу лицо считается иммунным. Женщины детородного возраста, которые не болели краснухой и не были против нее привитые, могут получать индивидуальные прививки по собственному желанию согласно с инструкцией к вакцинам.

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ЗДОРОВьЯ УКРАИНЫ ПРИКАЗ N 48 от 03.02.2006 „Про порядок проведения профилактических прививок в Украине и контроль качества и обращения медицинских иммунобиологических препаратов”

Ссылка на тему: http://miledi.mybb3.ru/viewtopic.php?t=123Внимание! Если вы считаете, что темы с вашего форума не должны присутствовать в карусели тем или в карусели присутствует содержимое, нарушающее нормы общепринятой морали, либо действующего законодательства - напишите нам на abusereport@mybb2.ru
 

создать форум