Карусель тем сервиса MYBB2.Ru
Ссылка на тему: http://kimomp.mybb2.ru/viewtopic.php?t=22

темы в группе повторяться не должны Теми рефератів з предмету «Міжнародна

 
темы в группе повторяться не должны
Теми рефератів з предмету «Міжнародна інформація…»
1. Визначити поняття та критерії глобалізації комунікації, розкрити причини і наслідки цього процесу, з’ясувати вплив глобальних процесів на міжнародні відносини. (МОРІС)
2. Проаналізувати трансформацію національної інформаційної політики країн світу у XXI ст. (КУЗЬМЕНКО)
3. Визначити структуру міжнародного інформаційного права, основні положення і принципи регулювання змісту, технічних стандартів та професійної діяльності. (ГУЗОВ)
4. Проаналізувати мету та функції міжнародних організацій (міжурядових міжурядово-корпоративних, неурядових) у сфері міжнародних інформаційних відносин.(СИРОВАТСЬКИЙ)
5. Прокоментувати Доповідь Шона Мак-Брайда "Багато голосів - один світ" (1980р.). Визначити сучасні диспропорції у міжнародному інформаційному просторі. (ГАНУС)
6. Дати оцінку програмам ЮНЕСКО у галузі комунікації (2006 - 2007рр.).(БАРИКІНА)
7. Обґрунтувати трансформацію пріоритетів глобальної інформаційної політики (WS1S 2003-2005 pp.).(СТАРІКОВ)
8. Визначити основні напрями міжнародної політики Ради Європи у сфері засобів масової інформації та нових комунікаційних послуг (7 Європейська міністерська конференція PC).(ДОДОНОВ)
9. Проаналізувати документи міжнародних конференцій (політичні, економічні, правові, комплексні) Комітету Міністрів Ради Сиропи з Інформаційної політики ( 1986-2005 pp.).(БАБІЧ)
10. Охарактеризувати програми ЄС з розвитку інформаційного суспільства у Європі (ЄС та WSIS 2003-2005 pp.).(БОНДАРЧУК)
11. Визначити стратегії та практику інформаційної політики країн Центральної Європейської Ініціативи.(ТАРАСЕНКО)
12. Охарактеризувати тенденції та напрямки діяльності нерядових організацій з комунікації та інформації. НУО і WS1S 2003-2005 pp.(ГРИЗЛОВА)
13. Проаналізувати діяльність Міжнародного центру боротьби з цензурою «Організації 19 статті» та її вплив на розпиток демократичних процесів у світі.(БЕРЕЗОВСЬКА)
14. Визначити поняття "міжнародна інформаційна безпека". Проаналізувати типологію інформаційних загроз та моделей інформаційної безпеки.(КЛИМЕНКО, ЛИСЕНКО)
15. Порівняти концепції національної інформаційної безпеки США. Китаю, Росії та України.(МАЗУР)
16. Проаналізувати спеціальні інформаційні операції, методології та методику їх здійснення (1980-2005рр.).(КОЛЕНКО)
17. Визначити роль та місце ТНК у міжнародній конкуренції на світових інформаційних ринках. Проаналізувати динаміку міжнародного інформаційного бізнесу.(МИКУЦЬКИЙ)
18. Проаналізувати організацію зовнішньополітичних інформаційних потоків, визначити типологію тематичних блоків міжнародної інформації та їх використання у системі зовнішньої політики.
19. Розглянути інформаційно - аналітичне забезпечення зовнішньої політики держави (на прикладі окремої країни).(БОЙКО, КУШНЕРОВ)
20. Розглянути інформаційне забезпечення візитів. Проаналізувати структуру дипломатичних та інформаційних досьє для забезпечення візиту.(КУЖОМ)
21. Визначити зміст і методи діяльності глобальних медіа у сфері дипломатії.
22. Охарактеризувати проблему "особистість і зовнішня політика" у контексті іміджевої дипломатії.(НЕЦЕВИЧ)
23. Зясувати методологію та методику діяльності інформаційно-аналітичних центрів: визначнім їх класифікацію, структуру інформаційних ресурсів. (ЛІЦКЕВИЧ)
24. Розглянути зовнішньополітичні технології PR для формування і підтримання іміджу держави у міжнародних відносинах.(БАЛЮК)
25. Прокоментувати використання технологій публічної дипломатії зовнішньополітичним відомствам СІП А.(СОВЕНКО)
26. Визначити поняття міжнародне інформаційне право", прокоментувати причини виокремлення інформаційного права у спеціальну галузь МП.(ТЮТЄРЄВА)
27. Прокоментувати структуру міжнародного інформаційного права. (ОПАНАСЮК)
28. Охарактеризувати нормативно-правові документи міжнародних організацій у сфері інформації та комунікації.(БЕРЕЗОВСЬКА)
29. Визначити ідеологію правового регулювання інформаційного поля Європи (документи Ради Європи та Європейського Союзу).(САВЕЛЬЇЧЕВ)
30. Проаналізувати міжнародні документи з правового регулювання кіберпростору.(ЗАВГОРОДНЯ)
31. Проаналізувати Європейську конвенцію про транскордонне телебачення 198)р. з ревізією 1898р.(ГРАЧОВ)
32. Проаналізувати проблему інтелектуальної власності у мережі Internet.(КИСЕЛЬОВА)
33. Охарактеризувати співвідношення міжнародної та національної (внутрідержавної) норми на прикладі конкретних міжнародних угод з правового регулювання інформаційних продуктів та послуг.
34. Прокоментувати проблему впливу високих інформаційних технологій на права людини (за документами міжнародних організацій).(ЛУСТІНА)
35. Визначити роль та місце міжнародних угод про прана людини в законодавстві України.(РИЖА)
36. Проаналізувати конституційні положення (зарубіжних країн) щодо свободи обміну інформації ю (на прикладі конституцій країн світу).(ГОРБАЧЕВСЬКА, МОНІНА)
37. Прокоментувати систему міждержавних правових документів країн-учасниць СНД у галузі інформації та комунікації. Обґрунтувати застереження України до окремих угод та положень.
38. Розглянути судову практику з інформаційних спорів (на прикладі ""практики Європейського Суду з прав людини).(ГОРБАЧЕВСЬКА)
39. Охарактеризувати міжнародно-правове співробітництво у сфері ЗМІК.(ЛИПИНСЬКИЙ)

Ссылка на тему: http://kimomp.mybb2.ru/viewtopic.php?t=22Внимание! Если вы считаете, что темы с вашего форума не должны присутствовать в карусели тем или в карусели присутствует содержимое, нарушающее нормы общепринятой морали, либо действующего законодательства - напишите нам на abusereport@mybb2.ru
 

создать форум